COSI 2020: Qazaqstan

>> Онлайн сауалнама үшін мұнда басыңыз. <<

>> Нажмите здесь для перехода к онлайн анкете. <<


Балалардың өсуі мен дамуын қадағалау жөніндегі бастама, Қазақстан Республикасы

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы (ҚДСҰО) (https://hls.kz) балалардың өсуі мен дамуын қадағалау жөніндегі бастама жүзеге асырады.

Бұл зерттеудің мақсаты – еліміздің бастауыш сынып оқушыларының денсаулығын жақсарту және әл-ауқатын арттыру.

Біз, баланың ата-анасы/негізгі қамқоршысы ретінде Сізден осы форманы толтыруды сұраймыз. Сізден алынған ақпарат, Сіздің және басқа да балалардың денсаулығын сақтауға арналған бағдарламаларды жетілдіру үшін қолданылады.

Мониторинг роста и развития детей в Республике Казахстан

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) Министерства здравоохранения РК (https://hls.kz) реализует проект по мониторингу за ростом и развитием детей. Цель этого исследования заключается в улучшении здоровья и в повышении уровня благополучия учеников начальных классов республики.

Мы просим Вас, как родителя/основного опекуна ребенка, заполнить эту форму. Полученные от Вас сведения будут использованы для совершенствования программ охраны здоровья детей в стране.